• Informeer het Ombudsteam!

    Na decentralisatie van taken aan de gemeente willen wij graag weten hoe het gesteld is met de uitvoering hiervan.

    Informeer ons (eventueel anoniem) >
  • Kom naar het Rode Kafé

    Vanaf januari 2017 iedere laatste vrijdag van de maand (zie agenda)

    Lees meer >

Graag wat meer lef, visie en daadkracht

door Marianne Kock op 10 november 2016
Foto PvdA Doetinchem

Vanavond is een belangrijk moment. We kijken voor het eerst hoe het gaat met onze inwoners op het gebied van zorg en werk nu wij er als gemeente verantwoordelijk voor zijn.

lees verder »

PvdA bij Algemene Politieke Beschouwing: Het moet en het kan beter

door Steven Kroon op 3 november 2016
Foto PvdA Doetinchem

Mijn bijdrage namens de PvdA Doetinchem aan de Algemene Politieke Beschouwing Programmabegroting 2017. Er moet mij iets van het hart. Onze Algemene Politieke Beschouwingen vinden plaats in een tijd waar in het maatschappelijk debat sprake is van groeiende verhardingen en waar het normaal lijkt te worden om het eigen gelijk steeds luidkeelser uit te dragen.

lees verder »

Inloop

door Redactie op 30 oktober 2016

Iedere dinsdag van 10-12 uur is er inloop in het partijkantoor. Voor een gesprek, een kopje koffie of om iemand van het ombudsteam te spreken. Iedereen in welkom op de Bilderdijkstraat 20 te Doetinchem.

lees verder »

In gesprek met Diederik

door Redactie op 9 oktober 2016
Foto PvdA

Zaterdag 8 oktober 2016 bezocht Diederik Samsom de Achterhoek. Hij wilde graag in gesprek met leden en belangstellenden. Hiervoor waren een drietal locaties in respectievelijk Bronkhorst, Doetinchem en Oude IJsselstreek gepland.

lees verder »

Doetinchems coffeeshopbeleid

door Goof Pontier op 25 september 2016

Het coffeeshopbeleid van dit college heeft mij er toe gezet om enkele schriftelijke vragen te stellen. Zoals u kunt lezen in mijn vorige bijdrage over het coffeeshopbeleid heeft een werkgroep uit de raad een voorstel gemaakt die door de meerderheid van de raad werd gedragen.

lees verder »

Opening politiek jaar

door Redactie op 10 september 2016

Vrijdag 9 september jl. werd traditiegetrouw het politieke jaar geopend met een BBQ. PvdA leden uit het Gewest Gelderland, politici uit de regionale en landelijke politiek waren in grote getale aanwezig in het Regionale partijkantoor te Doetinchem. Met name het jaar 2017 wordt een belangrijk jaar met de verkiezingen voor de Tweede Kamer op 15

lees verder »

Armoedebeleid

door Ercan Kocyigit op 9 juli 2016

De PvdA Doetinchem werkt al jaren binnen én buiten de raadszaal aan een goede, activerende aanpak van de armoede in Doetinchem. Gezinnen in armoede of met problematische schulden moeten zo snel mogelijk uit de zorgen te komen. Kinderen dienen een zo onbezorgd mogelijke jeugd te hebben.

lees verder »

Huishoudelijke hulp (vervolg)

door Marianne Kock op 9 juli 2016

Afgelopen donderdag heb ik in de raad namens de PvdA vragen gesteld over de huishoudelijke hulp. Dit na aanleiding van een uitspraak van de Centrale Raad van Beroep (CRvB). Het blijkt dat een aantal gemeentes de beschikkingen moeten bijstellen. Naar aanleiding van het antwoord van de wethouder hebben wij een motie van de SP gesteund.

lees verder »

TTIP NEE! Er zijn belangrijker zaken

5 juli 2016

Op vrijdag 3 juni 2016 organiseerden de Rode Ondernemers van de Partij van de Arbeid in Doetinchem een bijeenkomst over TTIP. Sprekers waren Agnes Jongerius en Michel Verbeek.

lees verder »

Hulp voor jongeren met schulden

door Goof Pontier op 9 juni 2016

Tijdens het “vragenhalfuurtje”, een vast agendapunt tijdens de raadsvergadering, heb ik een vraag gesteld aan wethouder Kees Telder. Om jongeren met ernstige schulden te helpen hun schulden op een goede manier af te lossen. Ik ben zeer positief over de toezegging van de wethouder. Hij gaat uitzoeken wat de mogelijkheden zijn. 

lees verder »