• Informeer het Ombudsteam!

    Na decentralisatie van taken aan de gemeente willen wij graag weten hoe het gesteld is met de uitvoering hiervan.

    Informeer ons (eventueel anoniem) >
  • Het Rode Kafé

    Vrijdag 21 oktober over de campagne voor de Tweedekamerverkiezing met Pieter Paul Slikker.

    Lees meer >

In gesprek met Diederik

door Redactie op 9 oktober 2016
Foto PvdA

Zaterdag 8 oktober 2016 bezocht Diederik Samsom de Achterhoek. Hij wilde graag in gesprek met leden en belangstellenden. Hiervoor waren een drietal locaties in respectievelijk Bronkhorst, Doetinchem en Oude IJsselstreek gepland.

lees verder »

Doetinchems coffeeshopbeleid

door Goof Pontier op 25 september 2016

Het coffeeshopbeleid van dit college heeft mij er toe gezet om enkele schriftelijke vragen te stellen. Zoals u kunt lezen in mijn vorige bijdrage over het coffeeshopbeleid heeft een werkgroep uit de raad een voorstel gemaakt die door de meerderheid van de raad werd gedragen.

lees verder »

Opening politiek jaar

door Redactie op 10 september 2016

Vrijdag 9 september jl. werd traditiegetrouw het politieke jaar geopend met een BBQ. PvdA leden uit het Gewest Gelderland, politici uit de regionale en landelijke politiek waren in grote getale aanwezig in het Regionale partijkantoor te Doetinchem. Met name het jaar 2017 wordt een belangrijk jaar met de verkiezingen voor de Tweede Kamer op 15

lees verder »

Armoedebeleid

door Ercan Kocyigit op 9 juli 2016

De PvdA Doetinchem werkt al jaren binnen én buiten de raadszaal aan een goede, activerende aanpak van de armoede in Doetinchem. Gezinnen in armoede of met problematische schulden moeten zo snel mogelijk uit de zorgen te komen. Kinderen dienen een zo onbezorgd mogelijke jeugd te hebben.

lees verder »

Huishoudelijke hulp (vervolg)

door Marianne Kock op 9 juli 2016

Afgelopen donderdag heb ik in de raad namens de PvdA vragen gesteld over de huishoudelijke hulp. Dit na aanleiding van een uitspraak van de Centrale Raad van Beroep (CRvB). Het blijkt dat een aantal gemeentes de beschikkingen moeten bijstellen. Naar aanleiding van het antwoord van de wethouder hebben wij een motie van de SP gesteund.

lees verder »

TTIP NEE! Er zijn belangrijker zaken

5 juli 2016

Op vrijdag 3 juni 2016 organiseerden de Rode Ondernemers van de Partij van de Arbeid in Doetinchem een bijeenkomst over TTIP. Sprekers waren Agnes Jongerius en Michel Verbeek.

lees verder »

Hulp voor jongeren met schulden

door Goof Pontier op 9 juni 2016

Tijdens het “vragenhalfuurtje”, een vast agendapunt tijdens de raadsvergadering, heb ik een vraag gesteld aan wethouder Kees Telder. Om jongeren met ernstige schulden te helpen hun schulden op een goede manier af te lossen. Ik ben zeer positief over de toezegging van de wethouder. Hij gaat uitzoeken wat de mogelijkheden zijn. 

lees verder »

Agnes Jongerius in het Rode Kafé

door Willem Wullink op 4 juni 2016
Foto PvdA

Agnes Jongerius was vrijdag 3 juni te gast in het Rode Kafé. Op verzoek van de Rode Ondernemers Oost Nederland (ROOS) had ze die dag een bezoek gebracht aan twee bedrijven in de Achterhoek.

lees verder »

“Dit moeten we vaker doen”

door Willem Wullink op 28 mei 2016

Vrijdag was er het Rode Kafé. Nu eens zonder een landelijke of regionale gastspreker. PvdA-leden van de verschillende afdelingen bespraken zaken die ook tijdens de komende ledenraadpleging aan de orde zullen komen. Het basisinkomen, inkomensverschillen die alleen maar groter worden, thuiszorgmedewerkers, de doorgeslagen flexibilisering en marktwerking in bijvoorbeeld de zorg.

lees verder »

Lutz Jacobi in het Rode Kafé

door Henk Beks op 24 april 2016
Foto Lutz Jacobi

Afgelopen vrijdag hadden we Lutz Jacobi op bezoek in het Rode Kafé in Doetinchem. Het onderwerp was “Ombudsteams van de PvdA”. Het ombudswerk is meer dan ooit actueel, door de economische situatie en de decentralisatie van verschillende overheidstaken. Regelingen verschillen hierdoor nu per gemeente. De kern is wat doen de regelingen en het overheidsbeleid met mensen.

lees verder »