• 21 maart kiezen we een nieuwe raad

    Laat weten wat er volgens jou absoluut in het verkiezingsprogramma moet staan.

    Bekijk deze actie >

Bezoek aan het Europarlement in Brussel

8 juli 2017

Op 28 juni ‘s ochtends om 7.00 uur de bus in: 30  enthousiaste PvdA’ers op weg naar Brussel om het Europarlement te bezoeken. Onderweg werd nader kennis gemaakt met elkaar en bleken sommige niet echt fel rood maar meer wat roze of paars….ook prima!

lees verder »

Geen gedwongen ZZP-constructies in cultuursector

door Steven Kroon op 7 juli 2017

Hier mijn bijdrage aan de discussie over het Cultuurbedrijf. Docenten en ondersteunend personeel van de muziekschool dreigen het slachtoffer te worden. Dit omdat ze gedwongen worden als ZZP-er hun diensten aan te bieden.

lees verder »

Een klemmend beroep

door Marianne Kock op 5 juli 2017
Foto PvdA

Vorige maand hebben we in de raad gesproken over het nieuwe beleid op het gebied van huishoudelijke hulp. Dit houdt in dat mensen die een indicatie hebben voor hulp maar 7,50 per uur gaan betalen in plaats van € 20,-. De mensen met een laag inkomen krijgen een lager tarief (5 respectievelijk 2,50 euro).

lees verder »

PvdA BBQ

door Marianne Kock op 1 juli 2017
Foto Luc Verheij (PvdA)

Traditioneel wordt voor het zomerreces de jaarlijkse PvdA BBQ georganiseerd. Met PvdA’ers uit de hele provincie en landelijke gasten. Jan Blom van ons partijkantoor houdt een spitsvondige, vrolijke speech voor zijn ‘lotgenoten’. Twee kandidaat voorzitters Astrid Oosenburg en Gerard Oosterwijk informeerde de aanwezigen over hun kandidaatstelling. Daarna was het tijd voor de BBQ.

lees verder »

Johan Veltkamp uit fractie

door Steven Kroon op 26 juni 2017

Johan Veltkamp heeft fractie en bestuur te kennen gegeven dat hij niet verder wil bij de PvdA Doetinchem en dat hij met een andere partij in gesprek is over een eventueel raadslidmaatschap.Wij kiezen ervoor om de verkiezingscampagne in te gaan met een fractie die vol overtuiging wil werken aan een sociaal democratisch Doetinchem.

lees verder »

Voorjaarsnota 2017: de fut is er helemaal uit

door Steven Kroon op 10 juni 2017

Deze week behandelden we de laatste Voorjaarsnota van deze collegeperiode. De opmaat naar de begroting 2018 en een mooi moment voor een eindsprint, zou je zeggen. Het laatste wat deze Voorjaarsnota uitstraalt, is de ambitie om nog een eindsprint in te zetten.

lees verder »

Collegevoorstel huishoudelijke hulp “on-Doetinchems”

door Marianne Kock op 8 juni 2017
Foto Rekenkamer Amsterdam

Het college van de gemeente Doetinchem heeft een voorstel gedaan om de algemene toegang tot huishoudelijke hulp te regelen. Zodat iedere inwoner naar de gemeente kan bellen als er huishoudelijke hulp nodig is. Wij vinden dat een goede zaak. Wij vragen ons alleen af of mensen er ook gebruik van gaan maken.

lees verder »

“Uit niets ontstaat iets”

door Goof Pontier op 21 mei 2017
Foto Luuk Preijde

In het Rode Kafé van vrijdag 19 mei jl. is er gesproken over al dan niet regionaal samenwerken op bepaalde onderwerpen. Met de komende gemeenteraadsverkiezingen (GR2018) en het schrijven van een verkiezingsprogramma kan hier een aanvang mee worden gemaakt.

lees verder »

Jeugdzorg

door Marianne Kock op 18 mei 2017
Foto Johan Veltkamp (PvdA Doetinchem)

Volgens een artikel in NRC-Handelsblad van 17 mei jl worden in veel gemeentes de zogeheten Treek norm in de jeugdzorg overschreden. Dat betekent dat jongeren langer dan 4 weken moeten wachten op geestelijke gezondheidszorg. (termijn tussen verwijzing en intake). Er is bij veel gemeentes zelfs sprake van een ruime overschrijding, dat wil zeggen maanden wachttijd.

lees verder »

Wil jij ons vertegenwoordigen in de gemeenteraad van Doetinchem?

door Japke Huisman op 2 mei 2017

Ben jij geïnteresseerd in wat er in en rond Doetinchem gebeurt? Voel jij je hier betrokken bij? Wil jij graag iets betekenen voor inwoners van onze gemeente? Voel jij je aangesproken door sociaal- democratische waarden als solidariteit, samen delen, verantwoordelijkheid, meepraten, opkomen voor de zwakkeren in onze samenleving?

lees verder »