• Informeer het Ombudsteam!

    Na decentralisatie van taken aan de gemeente willen wij graag weten hoe het gesteld is met de uitvoering hiervan.

    Informeer ons (eventueel anoniem) >
  • Kom naar het Rode Kafé

    Vanaf januari 2017 iedere laatste vrijdag van de maand (zie agenda)

    Lees meer >

Woekerrente sociale kredietbank omlaag

door Ercan Kocyigit op 18 januari 2017

Mensen met een laag inkomen die geld via de sociale kredietbank lenen, betalen straks 2,3% in plaats van een woekerrente van 11,5%. De gemeente Den Haag verlaagt het rentetarief van de sociale kredietbank.

lees verder »

Anna-Lena kandidaat voor de Tweede Kamer

door Redactie op 15 januari 2017

Met Anna-Lena Hedin-Penninx (1978) uit Silvolde heeft de PvdA een prima Achterhoekse kandidaat op de lijst voor de Tweede Kamerverkiezingen die op 15 maart worden gehouden. Anna-Lena staat op de 40e plaats. Sinds 2011 is Anna-Lena lid van de Provinciale Staten van Gelderland (woordvoerder landbouw, natuur, wonen, zorg & welzijn).

lees verder »

Lodewijk Asscher op ledendag in Lelystad

door Redactie op 18 december 2016

In het Luchtvaart-themapark Aviodrome was zaterdag 17 december de PvdA-Ledendag. Zo vlak voor de feestdagen een mooi moment om onze leden te bedanken voor hun steun en om een leuke dag met elkaar te hebben. Ook om kennis te maken met onze nieuwe partijleider Lodewijk Asscher.

lees verder »

Graag wat meer lef, visie en daadkracht

door Marianne Kock op 10 november 2016
Foto PvdA Doetinchem

Vanavond is een belangrijk moment. We kijken voor het eerst hoe het gaat met onze inwoners op het gebied van zorg en werk nu wij er als gemeente verantwoordelijk voor zijn.

lees verder »

PvdA bij Algemene Politieke Beschouwing: Het moet en het kan beter

door Steven Kroon op 3 november 2016
Foto PvdA Doetinchem

Mijn bijdrage namens de PvdA Doetinchem aan de Algemene Politieke Beschouwing Programmabegroting 2017. Er moet mij iets van het hart. Onze Algemene Politieke Beschouwingen vinden plaats in een tijd waar in het maatschappelijk debat sprake is van groeiende verhardingen en waar het normaal lijkt te worden om het eigen gelijk steeds luidkeelser uit te dragen.

lees verder »

Inloop

door Redactie op 30 oktober 2016

Iedere dinsdag van 10-12 uur is er inloop in het partijkantoor. Voor een gesprek, een kopje koffie of om iemand van het ombudsteam te spreken. Iedereen in welkom op de Bilderdijkstraat 20 te Doetinchem.

lees verder »

In gesprek met Diederik

door Redactie op 9 oktober 2016
Foto PvdA

Zaterdag 8 oktober 2016 bezocht Diederik Samsom de Achterhoek. Hij wilde graag in gesprek met leden en belangstellenden. Hiervoor waren een drietal locaties in respectievelijk Bronkhorst, Doetinchem en Oude IJsselstreek gepland.

lees verder »

Doetinchems coffeeshopbeleid

door Goof Pontier op 25 september 2016

Het coffeeshopbeleid van dit college heeft mij er toe gezet om enkele schriftelijke vragen te stellen. Zoals u kunt lezen in mijn vorige bijdrage over het coffeeshopbeleid heeft een werkgroep uit de raad een voorstel gemaakt die door de meerderheid van de raad werd gedragen.

lees verder »

Opening politiek jaar

door Redactie op 10 september 2016

Vrijdag 9 september jl. werd traditiegetrouw het politieke jaar geopend met een BBQ. PvdA leden uit het Gewest Gelderland, politici uit de regionale en landelijke politiek waren in grote getale aanwezig in het Regionale partijkantoor te Doetinchem. Met name het jaar 2017 wordt een belangrijk jaar met de verkiezingen voor de Tweede Kamer op 15

lees verder »

Armoedebeleid

door Ercan Kocyigit op 9 juli 2016

De PvdA Doetinchem werkt al jaren binnen én buiten de raadszaal aan een goede, activerende aanpak van de armoede in Doetinchem. Gezinnen in armoede of met problematische schulden moeten zo snel mogelijk uit de zorgen te komen. Kinderen dienen een zo onbezorgd mogelijke jeugd te hebben.

lees verder »