Algemene Ledenvergadering en BBQ

Door Willem Wullink op 22 juni, van 19:30 tot 22:30 | Bilderdijkstraat 20, Doetinchem

Algemene ledenvergadering voor de leden van de PvdA. De uitnodiging en de agenda wordt toegestuurd. Nadien is er ook een BBQ.

Willem Wullink

Willem Wullink

Sinds 2002 actief lid van de Partij van de Arbeid in verschillende bestuursfuncties. Momenteel als secretaris en webmaster. Met de opkomst van het populisme en nationalisme in 2002 ben ik actief lid van de PvdA geworden. De sociaal-democratie, die als politieke beweging altijd al mijn voorkeur had, kwam in deze periode in gevaar. Als wij

Meer over Willem Wullink