Door Marianne Kock op 8 juni 2017

Collegevoorstel huishoudelijke hulp “on-Doetinchems”

Het college van de gemeente Doetinchem heeft een voorstel gedaan om de algemene toegang tot huishoudelijke hulp te regelen. Zodat iedere inwoner naar de gemeente kan bellen als er huishoudelijke hulp nodig is. Wij vinden dat een goede zaak. Wij vragen ons alleen af of mensen er ook gebruik van gaan maken. Het Kruiswerk kan namelijk al voor 17 in plaats van 22 euro per uur hulp regelen. Maar deze vraag wordt de komende jaren vanzelf beantwoord.

Wij snappen ook dat het college kiest voor een “staffel”, afhankelijk van het gezinsinkomen. Dat is ook de manier waarop het nu werkt. Alleen bepaalt nu de Centraal Administratie Kantoor (CAK) de eigen bijdrage. Tot zover dus een logisch voorstel. Toch is het een “on-Doetinchems voorstel” omdat het negatieve effecten heeft. Het zorgt ervoor dat mensen in de laagste inkomensgroepen erop achteruitgaan. Meer moeten gaan betalen voor hun huishoudelijke hulp. En mensen met een goed inkomen of pensioen er juist fors op vooruit gaan.

Deze afweging of politieke keuze snapt de PvdA niet. Los van politieke kleur of partij hebben wij er altijd voor gekozen om als gemeente de lasten eerlijk te delen. Wij vinden dit dan ook iets om recht te zetten. Wij dienden dus een amendement in (zie link onderaan) dat er voor zorgt dat alle inkomensgroepen een eigen bijdrage leveren. Dat niemand er op achteruit gaan ten opzichte van de huidige situatie. Een redelijk voorstel dat bovendien ook geen geld kost.

Wij deden een beroep op onze collega partijen in de raad hun sociale hart te laten spreken. Het gaat om beleid dat ruim 1200 mensen treft. Er was echter tijdens de raadsvergadering geen enkele overeenstemming over wat dit betekent voor deze mensen. Chaos dus. Ook hebben we nog te maken met een College dat zich niet houdt aan een rechterlijk opgelegd normenkader. Wij vonden het dan ook onverantwoord om dit Collegevoorstel te steunen.

Op de site van de CAK is te vinden wat de maximale eigen bijdrages zijn. De laagste inkomensgroepen hebben een maximale eigen bijdrage van 17,50 per 4 weken. Een simpel rekensommetje leert ons dat 2 uur zorg per week volgens dit voorstel 20 euro kost. Dat is al duurder. Laat staan als mensen 2,5 of 3 uur nodig hebben

Het College gaat in de voorbeelden uit van 1,5 uur huishoudelijke hulp. Volgens mij weten we allemaal dat het gros van de mensen 2 uur of meer hulp heeft. Ook lijken er foute aannames in het Collegevoorstel te zitten. Bovendien laten de rekenvoorbeelden niet zien wat het betekent voor de hoge inkomensgroepen. Mijn oma met een goed pensioen moet nu naar huishoudelijke hulp zelf betalen. Met dit voorstel heeft ze een maximale bijdrage van 7,50 per uur. Dat scheelt haar bijna 100 euro in de maand bij 2 uur in de week. In haar voordeel wel te verstaan. Nu hou ik veel van haar, maar ik geef haar liever zelf cadeautjes dan uit de gemeentekas.

Helaas werd ons amendement niet aangenomen (voor 14 en tegen 14). Het wordt dus aangehouden tot de volgende raadsvergadering. Ook GroenLinks steunde ons voorstel niet.

PvdA_AmendementHuishoudelijkehulp

Marianne Kock

Marianne Kock

Marianne Kock is sinds 2010 voor de PvdA lid van de Doetinchemse gemeenteraad. Ik ben niet geboren, maar wel getogen in Doetinchem. Via de Ds. Van Dijkschool en het Ulenhofcollege ben ik in Breda beland op de NHTV. Na mijn studie ben ik weer in Doetinchem terug gekomen en heb hier altijd met veel plezier

Meer over Marianne Kock