Algemene Politieke Beschouwing, Programmabegroting 2016