Duiding van 21 maart

Door Steven Kroon op 29 maart 2018

Laat ik beginnen met alle raadsleden, in het bijzonder de nieuwe, verse, net geïnstalleerde raadsleden, ontzettend veel succes en plezier toe te wensen de komende jaren. Ik hoop dat uw zetel al een beetje goed aanvoelt en wil namens mijn fractie uitspreken, dat wij uitzien naar een plezierige samenwerking de komende jaren.

Dan de duiding.

Wij wisten het al lang maar de uitslag van de verkiezingen op 21 maart onderstrepen het nog maar eens: Doetinchem is een bijzondere gemeente. Dat geldt ten eerste voor het resultaat dat de Partij van de Arbeid heeft neergezet. Tegen de landelijke tendens in, blijven we de tweede partij van Doetinchem, en horen we bij de 10 procent best scorende afdelingen van onze partij in Nederland. De uitslag houdt ons scherp, maar is ook een steun in de rug voor onze ambitie om college-verantwoordelijkheid aan te gaan in de komende periode.

Doetinchem is daarnaast een bijzondere gemeente omdat landelijke partijen relatief weinig terrein prijsgeven aan lokale partijen. Twaalf procent van de zetels in Doetinchem naar lokalen, staat in duidelijk contrast tot het landelijk gemiddelde van tegen de 40 procent. Wij zien dit als positief signaal van de kiezer richting de Doetinchemse partijen met een landelijke basis. Oók als het gaat om collegevorming. Overigens wil ik in dit verband gezegd hebben dat onze fractie erg meevoelt met de tegenvallende uitslag voor de PvlM. Eén van de betere fracties uit de afgelopen periode verdient het niet om op deze manier een zetel te verliezen. De kiezer heeft niet altijd gelijk.

Het is glashelder dat met deze uitslag het CDA het voortouw neemt in de vorming van een nieuw bestuur voor Doetinchem. De lijsttrekker én campagneleider hebben vorige week onze felicitaties al ontvangen. We willen de informateur en formateur voor het proces dat voor ons ligt drie punten meegeven. Ten eerste het belang om te komen tot een stabiele coalitie, een stabiel bestuur. Doetinchem moet landelijke aandacht krijgen voor de mooie dingen die hier gebeuren, niet omdat we koploper politieke versplintering zijn. Daarnaast heeft de vorige coalitie de eindstreep niet gehaald en natuurlijk is dat jammer. Maar als geformeerd wordt op onderlinge chemie en een goede politieke balans, dan is dat dit keer te voorkomen. De Partij van de Arbeid kan een betekenisvolle bijdrage leveren aan die stabiliteit. Onze fractie is één van de meest ervaren fracties in deze Raad en is bovendien in staat een ervaren wethouderskandidaat te leveren.

In de tweede plaats snappen wij na de afgelopen vier jaar als geen ander hoe belangrijk het is een brug te slaan tussen oppositie en coalitie. Brede politieke samenwerking komt de kwaliteit van de besluitvorming ten goede. En ook hier komt onze politieke ervaring van pas, we hebben recent immers aan beide kanten van de streep gestaan, dus snappen wat er nodig is. Wij willen op dit punt de suggestie doen om in plaats van een coalitieprogramma te gaan werken aan een raadsprogramma. Een programma waarin de hele Raad zich kan herkennen. Een programma dat, wat ons betreft, wel ná de informatiefase wordt opgesteld en niet, zoals kennelijk in Aalten, als eerste stap in het proces.

In de derde plaats en tot slot moet het uiteindelijk natuurlijk om de inhoud gaan. Over de vraag waar we naar toe willen met de gemeente Doetinchem. De vraag die centraal stond tijdens de campagne waar we als partijen vooral de verschillen in onze visies hebben uitvergroot. En dat was goed om de kiezer ook iets te kiezen te bieden. Maar het is onze stellige overtuiging dat alle politiek-inhoudelijk verschillen op lokaal niveau in Doetinchem zijn te overbruggen. Wat ons betreft is géén sprake van inhoudelijke breekpunten op welk terrein dan ook. Die constructiviteit mag u ook verwachten van een partij die oproept tot een stabiele politiek-bestuurlijke basis. Daar hoort bij de bereidheid om compromissen te sluiten. Niet alleen nu, maar de hele periode door.

De inhoudelijke basis voor het programma voor de komende periode wordt wat ons betreft, naast heel veel andere zaken, gevormd door een duidelijke en ambitieuze Zorg Agenda én een duidelijke en ambitieuze Economische Agenda. In de laatste komen het stimuleren van ondernemerschap en werkgelegenheid samen. In de Zorg Agenda staan preventie en het fine tunen en innoveren van de Doetinchemse zorg centraal.

Wij wensen de informateur, de formateur maar ook een ieder hier in de zaal die een bijdrage gaat leveren aan een stabiel bestuur van Doetinchem dat een goede afspiegeling is van de uitslag op 21 maart, veel succes! Tot zover, de duiding namens de Partij van de Arbeid.

Steven Kroon

Steven Kroon

Steven Kroon was van 2010-2014 wethouder en van 2014 fractievoorzitter van de PvdA in de Doetinchemse raad. Politiek gaat over onze kinderen, onze vaders, moeders. Over onze vrienden, collega’s en buren. Over alle mensen die ons dierbaar zijn. Dat houd ik altijd voor ogen als ik in de gemeenteraad van Doetinchem knok voor onze sociaal-democratische

Meer over Steven Kroon