Geen gedwongen ZZP-constructies in cultuursector

Door Steven Kroon op 7 juli 2017

Hier mijn bijdrage aan de discussie over het Cultuurbedrijf. Docenten en ondersteunend personeel van de muziekschool dreigen het slachtoffer te worden. Dit omdat ze gedwongen worden als ZZP-er hun diensten aan te bieden.

Voorzitter,
Laat ik om te beginnen heel helder stellen dat de Partij van de Arbeid het raadsvoorstel zoals het nu voor ligt nooit zal steunen. En dat komt niet omdat wij tegen het Cultuurbedrijf zijn, integendeel. De drie sterke merken zijn wat ons betreft bij uitstek in staat kunst, cultuur en culturele vorming in Doetinchem en omstreken naar een hoger plan te tillen. Of dat de stappen die de wethouder zet rond het vastgoed van het Cultuurbedrijf niet goed zouden zijn, alles behalve.

Voorzitter,
Dat wij het voorstel in deze vorm nooit zullen steunen heeft te maken met het feit dat er stappen richting het Cultuurbedrijf worden gezet over de ruggen van muziekdocenten en ondersteunend personeel van de Muziekschool. Met dank voor bewezen diensten worden alle muziekdocenten op straat gezet, gedwongen in een ZZP-constructie geduwd met ‘waar mogelijk’ een werkrelatie met het Cultuurbedrijf. Laat het even op u inwerken. Jarenlang heeft Doetinchem met succes de alphahulp-constructie in de zorg buiten de deur kunnen houden. Maar in het culturele veld fietst dit College hem er zonder gene in.

Voorzitter,
Ik zei het al. Kreeg de wethouder ons in een informatieve raad een aantal maanden geleden nog enthousiast over haar plannen, met dit voorstel raakt zij de fractie van de Partij van de Arbeid kwijt. Hoewel de basis hiervoor ligt in een wat ons betreft belabberd rapport van BMC is het de wethouder zelf die ons om ruimte vraagt om in arbeidsrechtelijke zin iets in te zetten waar wij van gruwen. En dat weet de wethouder.

Wij denken dat er meer creativiteit mogelijk is dan het digitale advies van BMC. Zeker als u bedenkt dat alleen al het niet opvolgen van dat advies ons miljoenen aan frictiekosten uitspaart. Een deel daarvan kunt u beter gebruiken om de zorgen bij Amphion en Gruitpoort over de financiële risico’s van het samengaan met de Muziekschool weg te nemen. Kijk met een open blik naar de stap die het personeel van de Muziekschool in arbeidsvoorwaarden wil maken, om het Cultuurbedrijf mogelijk te maken. Ons amendement beoogt onder andere de ruimte voor die creativiteit mogelijk te maken. U mag het amendement zien, als u dat helpt, als een tussenweg tussen variant 1 en 2.

(amendement Cultuurbedrijf) Niet aangenomen.

Voorzitter tot slot,
We gebruiken de oneliner vaak als woningbouw ter sprake komt maar ook in de gang naar het Cultuurbedrijf is hij van toepassing op alle partijen: “alleen ga je sneller, maar samen kom je verder”.

Steven Kroon
Fractievoorzitter Partij van de Arbeid

Steven Kroon

Steven Kroon

Steven Kroon was van 2010-2014 wethouder en van 2014 fractievoorzitter van de PvdA in de Doetinchemse raad. Politiek gaat over onze kinderen, onze vaders, moeders. Over onze vrienden, collega’s en buren. Over alle mensen die ons dierbaar zijn. Dat houd ik altijd voor ogen als ik in de gemeenteraad van Doetinchem knok voor onze sociaal-democratische

Meer over Steven Kroon