Jaarvergadering

Door Henri Peters op 20 april 2017

De Doetinchemse PvdA hield afgelopen dinsdag haar jaarvergadering. Naast de behandeling van allerlei formele zaken legde ik als voorzitter verantwoording af over het gevoerde beleid van afgelopen jaar.

Beste partijgenoten, waarde PvdA- leden.

Het afgelopen jaar was een jaar waarin vooral het thema verkiezingen hoog in het vaandel stond. Verkiezingen van de lijsttrekkers (vanaf september 2016), voorafgegaan aan het Oekraïne- referendum en de uitwerking daarvan, begin april 2016.

Maar ook natuurlijk de TK 2017 en de GR 2018. Alle verkiezingen hielden ons bezig, maakten ons bezorgd, en wekten hoop op. Terugkijkend op het jaar 2016-2017 is dat toch wel het meest in het oog springende thema. En zoals binnen onze partij gebruikelijk is, na afloop van elke verkiezing volgen er evaluaties, waarin we elkaar afkraken, kritiek hebben, etc. Ja, zelfs al voor de verkiezingen volgden er meer of minder optimistische beschouwingen : Haalt de PvdA 2025? Was de titel van een boekje, of zijn wij de nieuwe V&D?

Al die vragen/opmerkingen worden de komende tijd kritisch onder de loep genomen, speelden natuurlijk in eerste instantie op landelijk niveau, maar hadden ook hun impact op de lokale afdeling. We werden er op bevraagd tijdens het flyeren om te stemmen tegen het Oekraïne- referendum, gingen er over in debat over een evt. nieuwe lijsttrekker voor de TK en analyses en inschattingen over wie en hoeveel zetels.

We hadden in het Rode Kafé vaak landelijke sprekers, die hierover ook hun visie weergaven. We hadden hier Lutz Jacobi om te spreken over ombudswerk, Agnes Jongerius over Europa, en Diederik Samson kwam ook nog even langs om zijn verkiezing te promoten, en nog vele anderen.

De echte verkiezingskoorts voor de TK 2017 kwam pas laat op gang, begon vanaf februari, maar al eerder hadden we af en toe in winkelcentra geflyerd.

Voor de eigen leden en de regio was er met de BBQ een boost gegeven in begin september. We wilden het nieuwe seizoen goed beginnen, samen werken aan de eenheid in de partij, een aantrekkelijke partij zijn, een club waar mensen bij willen horen. De realiteit tikte ons op de neus, de partij kalfde juist af in leden, afgezien van een kleine opleving bij het lijsttrekkersdebat, dat eerder averechts werkte. De peilingen waren behoorlijk negatief. De tweesporigheid (landelijk en lokaal) bleek lastig en soms elkaar te doorkruisen.

Nog voor de TK 2017 plaatsvonden gingen we aan de slag met de GR 2018. Er werd vanuit het bestuur een cie GR2018 benoemd, die het landelijke  protocol volgt.

Daarom was er ook in jan. 2017 een ALV om de eigen leden te raadplegen, en de commissie goed te keuren.

Vanaf feb. 2017 begonnen we ook  actief met de campagne voor de TK 2017, namelijk door diverse winkelcentra in Doetinchem, Wehl en Gaanderen te bezoeken, mensen aan te spreken, te canvassen, te flyeren, etc, kortom door zichtbaar aanwezig te zijn. Dat leverde soms mooie debatten op.

Vooral het opsporen van lokale helden, die dan letterlijk een bloemetje kregen, pakte positief uit, al bleef het aantal helden beperkt, omdat veel mensen namen van familieleden aandroegen.

Het bestuur heeft het afgelopen jaar  gemiddeld genomen 1x per maand vergaderd, is aanwezig bij de landelijke politieke ledenraad, bezoekt regionale bijeenkomst , neemt deel aan congressen, bijeenkomsten van de C50, landelijke ledenraad, etc.

Intern zijn er het afgelopen jaar wat wijzigingen opgetreden binnen het bestuur, waardoor dit is gereduceerd tot 4 mensen. Wil Groot Wassink heeft zich, zoals reeds eerder door haar aangekondigd, teruggetrokken als secretaris en Pieter Koning heeft zijn lidmaatschap ingetrokken nav  de landelijke steun aan het wetsvoorstel voor orgaandonatie, en zijn bestuursfunctie neergelegd. Het huidige bestuur bestaat derhalve uit:

Willem Wullink, secretaris

Henk Beks, penningmeester

Banu Yildiz, algemeen bestuurslid

Mijzelf, voorzitter.

Dit kleine bestuur had direct tot gevolg dat we genoodzaakt waren om een aantal activiteiten af te stoten,  het blad LINKSOM voorlopig op te geven. De menskracht ontbreekt op dit moment. Ondanks pogingen om hiervoor andere leden te motiveren, is het niet gelukt een trekker te vinden die als hoofdredacteur het blad in de lucht houdt. Wellicht zal dit in de toekomst opnieuw gestalte krijgen, op dit moment even niet.

Na de teleurstelling van de TK- verkiezingen 2017 gaan we ons richten op de GR 2018. Dit blijkt ook uit deze ALV waarin we het fractieprofiel aan u voorleggen, alsmede de te volgen procedure voor de gemeenteraadsverkiezingen.

We hopen dat door de constructieve houding van de huidige fractie in de gemeenteraad, alsmede door de activiteiten van de afdeling, we opnieuw een positieve uitstraling krijgen in de samenleving en dat dit zal resulteren in een minder dramatisch gevolg dan voor de landelijke verkiezingen. In het Rode Kafé blijven we, na de installatie van de Joop den Uyl bar door Jetta Klijnsma en René Isselman, doorgaan met activiteiten, waar ook niet- leden welkom zijn.

Daarnaast zullen we middels een pas gevormd campagneteam voor de GR 2018, activiteiten gaan ondernemen om mensen te motiveren op ons te stemmen. De komende periode, het komende jaar, zal in het teken staan van de GR 2018. We hebben jouw, uw inzet nodig, want fractie en bestuur alleen zijn niet groot genoeg, Pas als we ons met z’n allen inzetten om het PvdA- geluid in onze woonomgeving  te laten horen en zichtbaar maken zal het effect kunnen hebben. U bent van harte uitgenodigd om aan te sluiten!

Onze vrijwilligers van het afgelopen jaar wil ik bedanken voor hun inzet, en hopelijk kunnen wij ook dit jaar op jullie rekenen.

Het giet oan!

Japke Huisman