Door Willem Wullink op 24 september 2017

Kennismaking met Nelleke Vedelaar

Tussen dinsdag 26 september en woensdag 4 oktober vindt de voorzittersverkiezing van de PvdA plaats. Vrijdag 22 september konden we in het Rode Kafé kennis maken met Nelleke Vedelaar.

De verkiezing gaat tussen Nelleke Vedelaar en het duo Astrid Oosenbrug en Gerard Oosterwijk. Met Astrid en Gerard konden we kennismaking op 30 juni jl. tijdens de jaarlijkse BBQ. In bijgevoegde video stelt Nelleke zich voor, haar motivatie en plannen voor de toekomst als ze gekozen wordt.

Foto’s van deze avond gemaakt door Luc Verheij

 Rode Kafé met Nelleke Vedelaar

Willem Wullink

Willem Wullink

Sinds 2002 actief lid van de Partij van de Arbeid in verschillende bestuursfuncties. Momenteel als secretaris en webmaster. Met de opkomst van het populisme en nationalisme in 2002 ben ik actief lid van de PvdA geworden. De sociaal-democratie, die als politieke beweging altijd al mijn voorkeur had, kwam in deze periode in gevaar. Als wij

Meer over Willem Wullink