In memoriam Martin Heiligers

Door Steven Kroon op 1 februari 2018

Vandaag vond de uitvaart van Martin Heiligers plaats. Martin was één van onze oudste en trouwste leden. Tot het laatst actief en zeer betrokken bij de afdeling. Namens de PvdA sprak Steven Kroon een in memoriam. 

1 februari 2018 – in memoriam Martin Heiligers

Beste familie, vrienden van Martin, overige aanwezigen. Graag wil ik namens de Partij van de Arbeid Doetinchem stil staan bij het overlijden van één van onze meest vriendelijke, markante en gewaardeerde leden: Martin Heiligers.

Geboren in 1926. Twintig jaar vóórdat de Partij van de Arbeid werd opgericht. En kort nadat onze partij werd opgericht, was Martin al actief in de vakbond, om te strijden voor de rechten van de arbeiders. Een paar maanden geleden is hij nog gehuldigd voor zijn 70 jarig lidmaatschap van de vakbond. Lang voordat velen van ons waren geboren, waaronder ikzelf, stond Martin al op de barricaden, om te strijden voor betere arbeidsomstandigheden en arbeidsvoorwaarden.  

Dat vóelde je al Martin binnenkwam in ons partijkantoor in Doetinchem. Dat vóelde je als Martin het woord nam tijdens bijeenkomsten. Zijn enorme staat van dienst en gedrevenheid dwong respect af.

Overigens dwong ook zijn ijzeren discipline respect af. Martin kwam bijna altijd op de fiets naar politieke activiteiten. Ik kan me nog herinneren dat hij een aantal jaar geleden de Bilderdijkstraat af kwam fietsen richting ons partijkantoor, waar we toen een fractievergadering hadden. Het was slecht weer en het waaide flink. Martin was toen ook al op leeftijd en zijn gezondheid had al een aantal flinke tikken gehad. Ietwat bezorgd zei ik tegen hem dat ik hem ook wel met de auto had kunnen ophalen in Gaanderen. “Ach, het is maar een klein stukje. Met een paar flinke trappen ben je d’r zo.” zei hij met een glimlach. Om direct daarna een vlammend betoog af te steken waarom hij was gekomen en waarom het College van burgemeester en wethouders toch een schop onder de kont verdiende over de manier waarop ze omgingen met de huishoudelijke hulpen. Martin ten voeten uit.

Iemand die de verzorgingsstaat tijdens zijn leven had zien opbouwen. Iemand die zich ook op hoge leeftijd als een jonge hond met hand en tand kon verzetten tegen de afbraak van rechten waar hij zelf zo hard voor had geknokt, om ze geregeld te krijgen. Wij zullen zijn gedrevenheid en passie gaan missen.

Martin zal nooit meer op zijn fietsje naar de fractie komen om onrecht aan de kaak te stellen. Of om samen langs de deuren te gaan. Maar ik weet zeker dat iedereen binnen de PvdA Doetinchem die hem heeft gekend, zijn strijdlust en passie voor sociale rechtvaardigheid in zich zal dragen tijdens de komende verkiezingscampagne en ver daarna.

Ik wens alle nabestaanden veel sterkte met het verwerken van het verlies van jullie vader, opa en vriend.

Steven Kroon – fractievoorzitter Partij van de Arbeid

Steven Kroon

Steven Kroon

Steven Kroon was van 2010-2014 wethouder en van 2014 fractievoorzitter van de PvdA in de Doetinchemse raad. Politiek gaat over onze kinderen, onze vaders, moeders. Over onze vrienden, collega’s en buren. Over alle mensen die ons dierbaar zijn. Dat houd ik altijd voor ogen als ik in de gemeenteraad van Doetinchem knok voor onze sociaal-democratische

Meer over Steven Kroon