Door Govert-Jan Pontier op 21 mei 2017

“Uit niets ontstaat iets”

In het Rode Kafé van vrijdag 19 mei jl. is er gesproken over al dan niet regionaal samenwerken op bepaalde onderwerpen. Met de komende gemeenteraadsverkiezingen (GR2018) en het schrijven van een verkiezingsprogramma kan hier een aanvang mee worden gemaakt. Onder de bezielende leiding van Luuk Preijde (lid van de gemeenteraad van Bronckhorst) werd het een enerverende avond. En ontstond er “Iets uit niets”.

Op een aantal onderwerpen willen we meer regionale samenwerking binnen de partij. De regio is dan met name de PvdA afdelingen in de Liemers, Achterhoek en Veluwezoom. We richten ons daarbij op 3 punten die in de bijeenkomst naar voren kwamen. De belangrijkste onderwerpen voor regionale samenwerking: Wonen, Duurzaamheid en Zorg. In eerste instantie om de informatie die we hierover hebben met elkaar te delen. Daarnaast ook om gezamenlijke plannen te schrijven. Uiteindelijk om die plannen (deels) te verwerken in onze verkiezingsprogramma’s. Op die manier kunnen we gebruik maken van onze kennis, zijn we op de hoogte van elkaars plannen en ideeën en kunnen we op een gezamenlijke lijn de handen ineen slaan.

Voorbeeldje: Op het gebied van duurzaamheid is veel informatie. Iedereen heeft andere informatie en soms dezelfde. Het is goed om al die informatie met elkaar te delen en te kijken wat bruikbaar is voor onze eigen gemeente. Daarnaast zal het ook bruikbare informatie kunnen zijn die buiten onze gemeente grenzen gaat. In de gehele Achterhoek zouden onder andere ruim 120 grote windmolens gebouwd moeten worden om de regio energie neutraal te maken. Die kunnen niet allemaal in één gemeente neergezet worden. Maar we kunnen wel kijken waar en hoeveel windmolens we kunnen plaatsen. Samen kunnen we dus onderzoeken waar dat aantal verspreid over de Achterhoek zou kunnen komen. Wanneer zo’n plan uitgewerkt is en alle PvdA fracties in de gemeenten van de Achterhoek zich daar in kunnen vinden, kan dat ook in de verkiezingsprogramma’s opgenomen worden, zodat we allemaal vanuit onze eigen gemeente daar naar toe kunnen werken.

Daarvoor heb ik een Dropbox aangemaakt. In eerste instantie om de informatie die we hierover hebben te delen. Daarnaast ook om gezamenlijke plannen te schrijven. Uiteindelijk om die plannen (deels) te verwerken in onze verkiezingsprogramma’s. Wil je meedoen stuur mij een mail en ik zorg dat je toegang krijgt. Verder zullen we ook in een volgend Rood Kafé de voortgang bespreken. Begin december moeten de verkiezingsprogramma’s klaar zijn.

Verslag Rood Café 19 mei

Govert-Jan Pontier

Govert-Jan Pontier

Govert-Jan Pontier is sinds 2014 voor de PvdA lid van de Doetinchemse gemeenteraad. Hij heeft zich voor 2018 kandidaat gesteld. Na mijn ervaring bij de jongerenraad, de Nachtburgemeester en het realiseren van het jongerencentrum, wil ik nu vanuit de raad de jongeren vertegenwoordigen. De raad bestaat voor het grootste gedeelte uit mensen die de 20

Meer over Govert-Jan Pontier