PvdA wil einde aan eindeloos solliciteren.

Door Steven Kroon op 16 februari 2017

Eindeloos sollicitatiebrieven versturen, maar nooit eens uitgenodigd worden voor een gesprek. Alleen omdat je Mohammed of Salaam heet of omdat je als 50-plusser “te oud” bent. Of omdat je een vrouw bent.
Helaas is dit aan de orde op de Nederlandse arbeidsmarkt anno 2017.

Een groot onderzoek van het Sociaal Cultureel Planbureau (SCP) in 2015 wees uit dat kandidaten met precies hetzelfde cv en identieke brieven maar alleen met een andere achternaam wezenlijk anders scoorden in hun kansen om uitgenodigd te worden voor een gesprek. Kandidaten met niet-Nederlandse achternamen hadden soms tot 50% minder kans op een positieve reactie dan kandidaten met een Nederlandse naam. Onderzoeken van het CPB en de SER onderstrepen eveneens de problemen met etniciteit, leeftijd en geslacht in sollicitatieprocedures.

De PvdA vindt het onacceptabel dat bij gelijke kwaliteiten sollicitanten met migrantenachtergrond vaker afgewezen dan sollicitanten zonder migrantenachtergrond. Of dat leeftijd of geslacht een reden zijn voor ongelijke kansen. Wij staan, net als de fracties die mede indienen, voor een samenleving waarin iedereen gelijke kansen krijgt, wat je afkomst, geslacht of leeftijd ook is. Omdat wij ook vinden dat de overheid het goede voorbeeld moet geven en wij als Raad dat in Doetinchem kunnen doen, dienen wij de motie Anoniem Solliciteren in.

Helpt anoniem solliciteren? Ja! In diverse gemeenten zijn proeven gehouden die dat hebben uitgewezen. In de gemeente Den Haag bijvoorbeeld bleek ten eerste het aantal sollicitanten met een migrantenachtergrond te stijgen met maar liefst 30 procent en werden ten tweede relatief gezien drie keer zoveel sollicitanten aangenomen met een migrantenachtergrond in vergelijking met het jaar ervoor. uitwijzen. Per 1 januari 2017 is anoniem solliciteren in deze gemeente daarom de norm en vele andere gemeenten zijn inmiddels gevolgd. Onze motie heeft tot doel de gemeente Doetinchem ook in dit rijtje te plaatsen.

Tot slot. Laat helder zijn dat de motie niet wordt ingediend omdat wij van mening zijn dat er in Doetinchem bewust sprake is van achterstelling van bepaalde doelgroepen in gemeentelijke sollicitatieprocedures. Het SCP onderzoek wijst uit dat dit vaak onbewust gebeurt. Door sollicitaties anoniem te maken worden onbewuste vooroordelen over groepen naar de achtergrond verdrongen en krijgen sollicitanten van gelijke kwaliteit, gelijke kansen. Iets wat onze gemeente, die streeft naar een inclusieve samenleving, zou moeten nastreven.

Steven Kroon

Steven Kroon

Steven Kroon was van 2010-2014 wethouder en van 2014 fractievoorzitter van de PvdA in de Doetinchemse raad. Politiek gaat over onze kinderen, onze vaders, moeders. Over onze vrienden, collega’s en buren. Over alle mensen die ons dierbaar zijn. Dat houd ik altijd voor ogen als ik in de gemeenteraad van Doetinchem knok voor onze sociaal-democratische

Meer over Steven Kroon