Door Redactie op 3 april 2017

Toekomst voor de PvdA!

Vrijdag 31 maart was er een Rood Kafé waar leden vanuit de hele Achterhoek en Liemers en zelfs daarbuiten nog een keer terugblikken op de verkiezingen. Onder leiding van John Kerstens werden er allerlei oorzaken besproken. Duidelijk werd dat er niet één oorzaak is en dus ook niet één oplossing.

Er is ook al een begin gemaakt met het kijken naar de toekomst. Afgesproken werd dat in het volgende Rode Kafé samen met de mensen van de Wiardi Beckman Stichting hier een vervolg op zal komen. Ook het initiatief van de Jonge Socialisten werd verwelkomd en hun ideeën en plannen met PvdA zullen zeer serieus worden genomen en toegepast moeten gaan worden willen we in toekomst een belangrijke rol gaan spelen. Samen komen we een heel eind. Dat bleek deze avond al uit de grote opkomst en betrokkenheid. Naast de vele aanwezige leden ook jongeren van de JS, afgevaardigden van de Provinciale Staten en de leden van de 1e en 2e Kamer.