Binnenstad

Doetinchem is van oudsher een centrum voor uitgaan, winkelen, recreëren, sporten en cultuurbezoek. Niet alleen Doetinchemmers maar ook vele Achterhoekers maken hier veelvuldig gebruik van. Het is zaak de economische stimulering van onze binnenstad voort te zetten, waarbij vooral maatregelen worden getroffen met economisch effect.

Wat willen we bereiken?
● Voortzetting van de energie en ambities van het Aanvalsplan Binnenstad. Focus moet echter
komen te liggen op projecten die de economische kracht en de culturele aantrekkingskracht
van de binnenstad vergroten. Aandacht voor cofinanciering van de plannen blijft aan de
orde;
● De westelijke toegang tot de Catharina-garage via de van Nispenstraat moet worden mogelijk
gemaakt;
● Meer ruimte voor particulier initiatief in de binnenstad (evenementen);
● Pop-up stores zijn een goede manier om leegstand tegen te gaan maar mogen geen
cosmetisch einddoel zijn. De gemeente gaat in overleg met ondernemers en
vastgoedeigenaren om de drempel van hoge huren in de binnenstad voor startende
ondernemers weg te nemen. De centrummakelaar moet daadwerkelijk ruimte krijgen om het
verschil te maken;
● Meer marketing om Duitse bezoekers naar onze binnenstad te trekken;
● Betaald parkeren blijft noodzakelijk maar verlaging van de parkeertarieven is bespreekbaar;
● De binnenstad van Doetinchem krijgt eindelijk een nieuw, duurzaam systeem voor
binnenstadsdistributie.