Drugs

Preventie door voorlichting, een zero-tolerance-aanpak van drugsoverlast en de teelt van wiet legaliseren.

● Een gerichte, zero-tolerance-aanpak van drugsoverlast. Verkoop van softdrugs alleen in de
coffeeshops, we gaan straathandel tegen. Gelet op de omvang en ligging van Doetinchem
(landelijke norm: per 15.000 inwoners één coffeeshop), mogen dat er wat ons betreft
maximaal drie zijn (vestiging in het Ei);
● De effectiviteit van preventie moet vergroot worden: investeren in voorlichting aan ouders,
zodat ze hun kind van de drugs af kunnen houden en voorlichten van kinderen op school;
● De PvdA pleit er voor de teelt van wiet te legaliseren. Wij willen ons aansluiten bij de
gemeenten die daar nu van de regering ruimte voor hebben gekregen.

Govert-Jan Pontier

Govert-Jan Pontier

Govert-Jan Pontier is sinds 2014 voor de PvdA lid van de Doetinchemse gemeenteraad. Hij heeft zich voor 2018 kandidaat gesteld. Na mijn ervaring bij de jongerenraad, de Nachtburgemeester en het realiseren van het jongerencentrum, wil ik nu vanuit de raad de jongeren vertegenwoordigen. De raad bestaat voor het grootste gedeelte uit mensen die de 20

Meer over Govert-Jan Pontier