Groen en duurzaam

Het groene karakter en de eigen identiteit van de verschillende wijken en dorpen behouden en mogelijk versterken. Woningen verduurzamen en inzetten op duurzame energie door bijvoorbeeld zonnepanelen voor iedereen.

Groen en duurzaam
Wat willen we bereiken?
● Behoud en waar mogelijk versterking van het groene karakter van onze gemeente is
uitgangspunt in ons ruimtelijk beleid;
● Alles op alles zetten om zonnepanelen op daken en andere besparingsmogelijkheden
mogelijk te maken. Richting particuliere woningbezitters maar ook huurders. Elk openbaar
gebouw waar het kan, heeft binnen vier jaar zonnepanelen op het dak. Dergelijke afspraken
worden ook gemaakt met ondernemers op bedrijventerreinen;
● In afzienbare tijd koopt de gemeente 100% duurzaam in en worden gemeentelijke panden
energiezuiniger gemaakt;
● Het terugdringen van de energielasten voor alle huishoudens en in het bijzonder voor
minima is een concreet speerpunt;
● Bewonersinitiatieven op het terrein van duurzaamheid, zoals lokale energie-coöperaties,
verdienen onze steun;
● De gemeente moet nog meer loslaten. De openbare ruimte is niet van het gemeentebestuur
maar van de inwoners. Wij willen meer toe naar zelfbeheer van de openbare ruimte. Hierbij
kan vijf procent van het onderhoudsbudget door onze inwoners zelf wordt ingevuld.

René Isselman

René Isselman

René is sinds 2010 campagnecoördinator. Verder is René de motor achter het Rode Kafé en veel andere activiteiten. Inzetten voor mensen die vaak niet in staat zijn zichzelf staande te houden in onze steeds moeilijker wordende maatschappij. Vaak merkte ik dan dat deze mensen op een bepaalde, maar bepaald niet prettige manier, door diezelfde samenleving

Meer over René Isselman