Regio Achterhoek

In de Achterhoek wordt op diverse manieren bestuurlijk samengewerkt. De Achterhoekse gemeenten zijn verbonden in Regio Achterhoek, die op haar beurt samenwerkt met ondernemers en maatschappelijke organisaties onder de vlag van Achterhoek2020. Daarnaast werken de gemeenten onderling samen in portefeuillehoudersoverleggen.

Wat willen we bereiken?
● We blijven een actieve gemeente en trekker van veel samenwerking in de Achterhoek maar focussen ons op samenwerkingspartners waar energie en wil zit om verder te komen;
● We sluiten gemeentelijke herindeling niet uit maar kiezen er pas voor als gemeentelijke samenwerking niet toereikend of krachtig genoeg is. De nieuw ingezette koers van de Regio
Achterhoek die de Achterhoek 2020 Agenda nieuw leven in moet blazen verdient steun en verdere doorontwikkeling.

Steven Kroon

Steven Kroon

Steven Kroon was van 2010-2014 wethouder en van 2014 fractievoorzitter van de PvdA in de Doetinchemse raad. Politiek gaat over onze kinderen, onze vaders, moeders. Over onze vrienden, collega’s en buren. Over alle mensen die ons dierbaar zijn. Dat houd ik altijd voor ogen als ik in de gemeenteraad van Doetinchem knok voor onze sociaal-democratische

Meer over Steven Kroon