Veilig en leefbaar

De PvdA wil dat iedereen in Doetinchem prettig woont, in een buurt die schoon, heel en veilig is. Respect voor elkaars ruimte is het uitgangspunt. Het beleid op het gebied van ruimtelijke ontwikkeling schept daarvoor de mogelijkheden en bestemmingsplannen regelen wat noodzakelijk is.

Veilig en leefbaar
Wat willen we bereiken?
● Betere begeleiding van zelfstandig wonen van inwoners met psychische problemen of
dementie. Zowel als het gaat om gespreide toewijzing van woningen maar ook begeleiding
van de buurt/directe woonomgeving door Sité;
● Huftergedrag is onacceptabel. Grotere ergernissen als intimiderend gedrag en overlast van
jongeren pakken we snel en grondig aan. Dat doen we door een speciaal team te vormen;
● De zogenaamde Taskforce Bijzondere Woonvormen heeft weinig opgeleverd. Samen met
onze partner Sité willen wij een nieuw plan bedenken om ernstige woonoverlast tegen te
gaan.