Verkiezingen

Dit is het verkiezingsprogramma van de Partij van de Arbeid, afdeling Doetinchem. Het programma omvat een lijst met doelen die de PvdA voor de komende raadsperiode (2018-2022) wil nastreven. De doelen zijn gebaseerd op de visie van de PvdA en ze zijn geformuleerd in een aantal hoofdstukken.

Het programma dient als leidraad voor de inzet van de fractie in de komende periode en is bovendien een onderlegger voor de mogelijke onderhandelingen over de samenstelling van het college en het coalitieakkoord voor de periode 2018-2022.

De PvdA wil in de periode 2018-2022 bestuursverantwoordelijkheid aangaan. Als betrouwbaar partner met een optimistische visie op de toekomst van onze mooie gemeente Doetinchem, horen wij die verantwoordelijkheid ook te nemen. Wij houden er niet van om aan de zijlijn te staan. Wij zijn óók de Partij van de Aanpak. Vanuit onze idealen willen wij Doetinchem sterker en socialer maken. Een stem op de PvdA brengt dat ideaal dichterbij.

Het programma begint met een inleiding, waarin onze kernwaarden worden beschreven die het fundament vormen voor alles wat we doen en willen bereiken. Tevens maken we hier duidelijk hoe we vinden dat Doetinchem er, na de afgelopen raadsperiode, voorstaat en schetsen we het perspectief van de gemeente die we willen zijn. Daarna volgen zes thematische hoofdstukken waar we in korte inleidingen onze standpunten uiteen zetten, gevolgd door concrete doelstellingen die we willen bereiken de komende vier jaar.

Veel leesplezier!

Namens de PvdA Doetinchem

Steven Kroon (lijsttrekker)

Verkiezingsprogramma (met afbeeldingen).

Verkiezingsprogramma (alleen tekstversie).