Vice-voorzitter

Govert-Jan Pontier

Openbare orde en veiligheid, ruimtelijke ordening, duurzaamheid, milieu, afval, kunst, cultuur en omgevingswet

Govert-Jan Pontier is sinds 2014 voor de PvdA lid van de Doetinchemse gemeenteraad. Hij heeft zich voor 2018 kandidaat gesteld.

Na mijn ervaring bij de jongerenraad, de Nachtburgemeester en het realiseren van het jongerencentrum, wil ik nu vanuit de raad de jongeren vertegenwoordigen. De raad bestaat voor het grootste gedeelte uit mensen die de 20 al lang gepasseerd zijn terwijl er wel besluiten genomen worden die jongeren aangaan.

Bij de PvdA krijg ik de mogelijkheid om de ideeën van jongeren in de gemeenteraad in te krijgen, zodat ze ook echt vertegenwoordigd worden. Als geen ander weet ik wat jongeren bezig houd, waar ze tegenaan lopen en wat de raad voor ze kan doen. Dit is mijn kracht en daar zet ik mij voor in.