Secretaris / webmaster

Willem Wullink

Sinds 2002 actief lid van de Partij van de Arbeid in verschillende bestuursfuncties. Momenteel als secretaris en webmaster.

Met de opkomst van het populisme en nationalisme in 2002 ben ik actief lid van de PvdA geworden. De sociaal-democratie, die als politieke beweging altijd al mijn voorkeur had, kwam in deze periode in gevaar. Als wij de zwakkeren in onze samenleving de schuld gaan geven van allerlei onrecht, de solidariteit uit het oog verliezen dan is er iets goed mis. Daarom wil ik mijn steentje bijdragen aan een eerlijke en rechtvaardige samenleving. Ik woon sinds 1986 in Doetinchem. Getrouwd met een lieve vrouw met drie inmiddels grote en gezonde kinderen. Die door een goede opleiding een mooie toekomst voor zich hebben. Iets wat ik iedere bewoner van deze planeet toewens.