PvdA stelt vragen over Kokiezier

Door Marianne Kock op 27 september 2018

Maarten Op de Weegh en Marianne Kock hebben vanavond vragen gesteld over de kinderboerderij Kokiezier op de Huet. In februari hebben wij een motie ingediend om de kinderboerderij op te knappen zodat we de er de komende jaren ook van kunnen genieten. Deze motie heeft unanieme steun gekregen en er is toegezegd dat we voor de zomer terugkoppeling zouden krijgen. Tot nu toe was het stil en de kinderboerderij maakte zich ongerust over berichten die er waren over huur die ze na de verbouwing zouden moeten betalen. Dat is niet wat de bedoeling is, de kinderboerderij is gratis en heeft geen inkomsten.

Vanavond hebben we bijgaande vragen gesteld en de toezegging van de wethouder dat huur een interne berekening betreft maar dat dat niet wil zeggen dat deze ook doorberekend wordt. Bovendien beslissen we hier als raad over als het voorstel af is en krijgen we in november terugkoppeling. Wordt vervolgd!

Vragen Kokiezier

22 februari jongstleden hebben wij als raad unaniem de motie Kinderboerderij Kokiezier aangenomen. Hierbij ook unanieme steun van het college, ik citeer Peter Drenth. Wij kwamen tot de conclusie dat de kinderboerderij als laagdrempelige voorziening een belangrijke rol vervult in de gemeente en dat we ze willen helpen om toekomstbestendig te worden.

De uitwerking van dit plan, deze motie verbaast ons dan ook. Tem eerste is het nog niet aan de raad is teruggekoppeld. Immers terugkoppeling zou voor het reces, of anders vrijwel direct erna, plaatsvinden. Maar nog belangrijker is dat de uitwerking niet lijken te stroken met zoals we de motie hebben bedoeld en aangenomen.

Vandaar, voorzitter, de volgende vragen:

– Klopt het dat in het voorstel wat nu ligt bij Kokiezier dat er van hen gevraagd wordt na de verbouwing huur te betalen, dit terwijl er nu geen sprake van is?
– Is de wethouder het met ons eens dat door huur te vragen, waar dit nu niet wordt gedaan, Kokiezier eigenlijk zijn eigen verbouwing financiert? Dat het dus eerder een lening is dan een subsidie?
Wat vindt de wethouder van de oplossing die werd aangedragen voor het opvangen van de huurkosten, namelijk entree heffen? Gaat deze oplossing niet volledig voorbij aan het karakter en de functie die Kokiezier vervult. Namelijk een laagdrempelige plek voor iedereen.
– Kan de wethouder toezeggen dat de motie zoals hij is aangenomen, ook wordt uitgevoerd zoals hij bedoeld is. Namelijk Kokiezier te helpen toekomst bestendig te maken. En de toegankelijkheid te waarborgen?
– Tenslotte kan de wethouder toezeggen dat ook Kokiezier zelf wordt betrokken bij het plan, in plaats dat nu veelal het contact loopt via de wijkregisseur.

Marianne Kock

Marianne Kock

Marianne Kock is sinds 2010 voor de PvdA lid van de Doetinchemse gemeenteraad. Ik ben niet geboren, maar wel getogen in Doetinchem. Via de Ds. Van Dijkschool en het Ulenhofcollege ben ik in Breda beland op de NHTV. Na mijn studie ben ik weer in Doetinchem terug gekomen en heb hier altijd met veel plezier

Meer over Marianne Kock