Standpunten

Zoeken

Besturen in Doetinchem

Als mensen ervaren dat er naar hen, als individu, wordt geluisterd, begrijpen ze ook dat hun gezamenlijke belang tot uitvoering moet worden gebracht. De PvdA wil de gemeente Doetinchem besturen in samenspraak met de inwoners van de gemeente. Dat vraagt een andere aanpak van de bestuurders. Inwoners worden actief en vroegtijdig betrokken bij de beleidsvorming. Niet als inspreker, maar als volwaardige partner met een eigen deskundigheid. We gebruiken begrijpelijke communicatie, zowel in woord als in geschrift

Lees verder

Binnenstad

Doetinchem is van oudsher een centrum voor uitgaan, winkelen, recreëren, sporten en cultuurbezoek. Niet alleen Doetinchemmers maar ook vele Achterhoekers maken hier veelvuldig gebruik van. Het is zaak de economische stimulering van onze binnenstad voort te zetten, waarbij vooral maatregelen worden getroffen met economisch effect.

Lees verder

Drugs

Preventie door voorlichting, een zero-tolerance-aanpak van drugsoverlast en de teelt van wiet legaliseren.

Lees verder

Groen en duurzaam

Het groene karakter en de eigen identiteit van de verschillende wijken en dorpen behouden en mogelijk versterken. Woningen verduurzamen en inzetten op duurzame energie door bijvoorbeeld zonnepanelen voor iedereen.

Lees verder

Onderwijs

Onderwijs is voor de PvdA het middel voor zelfontplooiing en het biedt de mogelijkheid een goede positie in de samenleving te verwerven. Wij vinden het daarom een belangrijk instrument om alle kinderen en jongeren in de gemeente Doetinchem alle kansen voor de toekomst te geven. Investeren in goed onderwijs is investeren in de toekomst. Hierbij is de gemeente zich bewust van haar bijzondere verantwoordelijkheid voor het openbaar onderwijs.

Lees verder

Regio Achterhoek

In de Achterhoek wordt op diverse manieren bestuurlijk samengewerkt. De Achterhoekse gemeenten zijn verbonden in Regio Achterhoek, die op haar beurt samenwerkt met ondernemers en maatschappelijke organisaties onder de vlag van Achterhoek2020. Daarnaast werken de gemeenten onderling samen in portefeuillehoudersoverleggen.

Lees verder

Sport en cultuur

Cultuur en sport zijn voor de PvdA meer dan vrijetijdsbesteding. Het hoort bij het DNA van onze stad, onze dorpen en wijken en zijn in veel wijken en dorpen het sociale element van de samenleving. Het stimuleert bedrijvigheid, creativiteit en levendigheid. Culturele en sportieve evenementen en uitingen zorgen er bovendien voor dat onze gemeente leefbaar en aantrekkelijk blijft. Algemeen nut beogende stichtingen en verenigingen verdienen onze steun

Lees verder

Veilig en leefbaar

De PvdA wil dat iedereen in Doetinchem prettig woont, in een buurt die schoon, heel en veilig is. Respect voor elkaars ruimte is het uitgangspunt. Het beleid op het gebied van ruimtelijke ontwikkeling schept daarvoor de mogelijkheden en bestemmingsplannen regelen wat noodzakelijk is.

Lees verder

Verkeer en vervoer

Voetgangers en fietser krijgen prioriteit. Veiligheid in woongebieden vergroten. Investeren in de spoorlijn Arnhem - Doetinchem - Winterswijk. Optreden tegen asociaal rijgedrag.

Lees verder

Werk

Werk is belangrijk. Werk is meedoen. Door werk verwerf je niet alleen inkomen, maar heb je ook een positie van waaruit het eenvoudiger is om mee te doen. Werk is goed voor het zelfrespect en zorgt voor contacten met mensen en de samenleving.

Lees verder

Wonen

Doetinchem is een fijne gemeente om te wonen en te leven. Het groene karakter en de eigen identiteit van de verschillende wijken en dorpen dragen hier aan bij. De PvdA wil dat iedereen in Doetinchem prettig woont. Betaalbaar, met goede en goed bereikbare voorzieningen, in een buurt die schoon, heel en veilig is. Respect voor elkaars ruimte is het uitgangspunt. Het beleid op het gebied van ruimtelijke ontwikkeling schept daarvoor de mogelijkheden en bestemmingsplannen regelen wat noodzakelijk is.

Lees verder

Zorg

Iedereen doet mee, dat is onze inzet. Zeker ook op het terrein van de zorg. We bieden hulp aan degenen die ondersteuning nodig hebben. Essentieel is dat de mensen die hulp nodig hebben centraal staan binnen de zorgtaken van de gemeente. Het is een uitdaging om de zorg betaalbaar te houden, maar ook een kans om de zorg simpeler en beter te organiseren. Daar valt ook een paar jaar na de overdracht van taken naar de gemeenten nog een wereld te winnen. Ook vanuit de gemeente Doetinchem zelf dus. We kunnen veel besparen op onnodige overhead, langdurige bureaucratische processen, ingewikkelde regelgeving en organisaties die dubbel werk doen. besparen niet op de toegankelijkheid en kwaliteit van de zorg. Onnodig en onacceptabel. Doetinchem moet weer één van de sociaalste gemeenten van Nederland worden!

Lees verder