Verkeer en vervoer

Voetgangers en fietser krijgen prioriteit. Veiligheid in woongebieden vergroten. Investeren in de spoorlijn Arnhem - Doetinchem - Winterswijk. Optreden tegen asociaal rijgedrag.

● Voetgangers en fietsers krijgen prioriteit in ons verkeersbeleid. In samenspraak met de
doelgroep onderzoeken we gevaarlijke of onwenselijke situaties en maken we ruimte voor
aanpassing van deze knelpunten;
● De Gaswal blijft gewoon open als belangrijke toegangsweg naar onze binnenstad. Meer
“knijpen” verhindert de toegankelijkheid voor bezoekers van de binnenstad teveel;
● De mogelijkheid om van de westkant de Van Nispenstraat in te rijden (in ieder geval tot aan
de Catharinagarage) moet worden onderzocht en indien haalbaar, weer mogelijk worden
gemaakt;
● Verkeersveiligheid in wijken vergroten door bijvoorbeeld 30 km gebieden;
● Oversteekmogelijkheden fietsers van grote kruispunten verbeteren;
● De investeringen in de spoorlijn Arnhem-Doetinchem-Winterswijk zijn mooi, maar we
moeten blijven streven naar dubbelspoor in de Achterhoek, in het bijzonder de verdubbeling
tussen Doetinchem en Wehl heeft prioriteit;
● Het openbaar vervoer moet een goed alternatief voor de auto zijn. Daarnaast zijn wij van
mening dat het daadwerkelijk gebruik van openbaar vervoer door bepaalde doelgroepen
vergroot moet worden. De PvdA Doetinchem wil onderzoeken, of gratis openbaar vervoer voor 18­minners, 65­plussers en inwoners met een inkomen tot maximaal 120% van het minimum mogelijk is. Wij willen dat een dergelijk onderzoek regionaal wordt uitgevoerd en opgepakt. Vanzelfsprekend in nauwe samenspraak met aanbieders van bus­ en treinvervoer;
● We treden keihard op tegen a-sociaal rijgedrag, de pak- en bekeuringkans voor te hard rijden
moet veel groter worden.

Ercan Kocyigit

Ercan Kocyigit

Ercan Kocyigit is sinds 2010 voor de PvdA lid van de Doetinchemse gemeenteraad. Of je nou in Nederland geboren bent of dat je nieuw bent in Nederland. Niet je afkomst telt. Je toekomst telt. In Doetinchem wonen veel mensen met een niet-Nederlandse achtergrond. Veel van deze nieuwkomers hebben hun plek gevonden en doen als betrokken

Meer over Ercan Kocyigit