PvdA: Gezondheidsverschillen onacceptabel

Door Marianne Kock op 4 december 2018

Gisteravond kwam de Achterhoek Raad bijeen in de DRU in Ulft om de plannen voor de regio Achterhoek te bespreken. De PvdA is te spreken over de eerste opzet en geeft een aantal aanvullingen mee. Het belangrijkste punt betreft de gezondheid van de Achterhoekers.
De PvdA Achterhoek zet gezondheidsverschillen op de agenda in de Achterhoek raad. Woordvoerder Marianne Kock: ‘Onacceptabel en on-Achterhoeks dat je minder oud wordt en minder gezond bent als je in een kansarme omgeving wordt geboren. Wat de PvdA betreft: stellen we ons tot doel deze verschillen terug te dringen.’ De Achterhoek Board geeft aan dit op te nemen in de plannen.

Bijdrage Achterhoek Raad 3 december 2018

Omdat het nieuw is en waarschijnlijk nog onduidelijk, even vooraf: Ik spreek vanavond namens de Achterhoekse PvdA fracties.

We kunnen op hoofdlijnen instemmen met het stuk dat richting geeft aan de visie. Het procesvoorstel is wat ons betreft akkoord en wat betreft de inhoud willen wij een drietal zaken meegeven:

Het eerste punt gaat over de parameters bij het begrip gezondheid. Als je de gezondste regio van Nederland wil worden (overigens omarmen we deze ambitie), missen wij 1 belangrijke score waar we graag op zouden willen sturen.

Het gaat om de gezondheidsverschillen. Landelijk en ook hier in de regio lopen deze op. Dat wil zeggen dat de levensverwachting en de gezondheid afhangt van waar je wieg staat. Plat gezegd word je minder oud en ben je minder gezond als je uit een lagere sociale klasse komt. Dit wordt bevestigd door een recent rapport van de WRR. Deze verschillen lopen op. Wat ons betreft onacceptabel en on-Achterhoeks.

Zou het niet een prachtig streven zijn om deze gezondheidsverschillen niet verder te laten oplopen of nog liever te laten afnemen? Wij zouden deze doelstelling graag bij de parameters van smart living opgenomen zien.

Het tweede punt gaat over de woningvoorraad in de Achterhoek. Dat we een kwaliteitsslag moeten maken, kunnen wij steunen. Wel hierbij graag bijzondere aandacht voor de kwaliteit en de omvang van de sociale woningbouw. Ik kan me voorstellen dat we afhankelijk van de lokale omstandigheden hier duidelijke afspraken over maken.

Ons laatste punt is eigenlijk meer een vraag. Nu er geld voor de regiodeal komt vanuit Den Haag hebben we ook te maken met het luxeprobleem cofinanciering. Hier is in het algemeen al wat over gezegd aan het begin van de avond. Wij zijn benieuwd naar de concrete invulling. Wanneer komt dit terug in de raad?

Een suggestie vanuit de PvdA is dat initiatieven voorrang krijgen waar ook cofinanciering geregeld is, dit zegt namelijk iets over het draagvlak van het initiatief. Een andere suggestie is om activiteiten die concreet en direct uitvoerbaar zijn, snel op te pakken. Zo in het eerste jaar is er behoefte aan concrete resultaten.

Afsluitend biedt deze startnotitie, samen met de regiodeal, ruimte en mogelijkheden voor een vliegende start. Succes aan de tafels en in de Board!

Marianne Kock

Marianne Kock

Marianne Kock is sinds 2010 voor de PvdA lid van de Doetinchemse gemeenteraad. Ik ben niet geboren, maar wel getogen in Doetinchem. Via de Ds. Van Dijkschool en het Ulenhofcollege ben ik in Breda beland op de NHTV. Na mijn studie ben ik weer in Doetinchem terug gekomen en heb hier altijd met veel plezier

Meer over Marianne Kock