Door Govert-Jan Pontier op 12 april 2017

Jaarplan verslavingszorg

Hierbij mijn bijdrage aan het “Jaarplan verslavingszorg jeugd en jongvolwassenen gemeente Doetinchem 2017” tijdens de raadsvergadering van woensdag 12 april jl.

Voorzitter,

Het hangt er vanaf hoe lang deze vergadering nog zal duren, maar nog even en we zitten allemaal weer gezellig aan de borrel. Het zou zomaar kunnen zijn dat een aantal van ons na het drinken van een biertje of een wijntje, tegen de ander zegt dat ze nog nooit drugs gebruikt hebben. Ik zal die mensen alvast uit de illusie halen, je bent gewoon een drugsgebruiker. Een drugsgebruiker van één van de gevaarlijkste drugs die er is.

Als we naar de risico’s zouden kijken, zouden we beter na de vergadering een plak spacecake kunnen nemen, dan dat we een glas alcohol zouden nuttigen. Het zou zelfs beter voor de gezondheid zijn om hallucinerende paddenstoelen of LSD te nemen. Een boodschap die mensen liever niet accepteren. ‘Ben ik nou echt ongezonder bezig met mijn wijntje dan iemand die een ander middel neemt?’ De feiten zeggen van wel, ook als het gaat over de kans op een verslaving.

Maar gelukkig kunnen de meeste mensen prima omgaan met zo’n gevaarlijke drugs als alcohol. Veel mensen hebben er een hoop plezier aan en doordat ze er meestal verantwoordelijk mee omgaan, gaat het gelukkig vaker goed dan fout. Toch is het vreemd dat we in dit jaarplan over alcohol en drugs praten, terwijl drugs de verzamelnaam is van middelen waar alcohol net zo goed bij hoort.

Als het om verslaving gaat zitten we hier allemaal met hetzelfde doel. Iedereen wil tenslotte een jaarplan wat ervoor zorgt dat er zo min mogelijk problemen zijn. Het is goed dat we allemaal hetzelfde doel hebben. Drugsgebruik is tenslotte nooit zonder risico’s, waarbij niet alleen de gevolgen voor de gebruiker groot kunnen zijn, maar ook voor de omgeving van de gebruiker.

Zo is het één van de grootste zorgen voor een ouder dat een kind weer een terugval krijgt en alle ellende die daarbij komt kijken. Die zorg is minstens zo groot wanneer een kind een ouder heeft met een afhankelijkheid. Maar ook de gezondheid van baby’s is in gevaar wanneer een moeder tijdens haar zwangerschap gerookt, gedronken, of andere drugs gebruikt heeft. De baby zal vanaf de geboorte te maken hebben met ontwenningsverschijnselen en de kans dat het zelf later zal gebruiken is vele malen groter, dan wanneer de ouders geheel onthouders zijn.

Het is dus een probleem van alle leeftijden. De risico’s zouden daarom voor iedereen bekend moeten zijn en preventie is daarvoor de sleutel. Voor de mensen die ondanks dat toch te maken krijgen met een afhankelijkheid en de gevolgen daarvan, moeten geholpen kunnen worden. We zijn vanuit de PvdA dan ook dankbaar voor de mensen die zich hier met ziel en zaligheid voor inzetten. Het zijn helden die niet genoeg waardering kunnen krijgen.

De PvdA wil graag de portefeuillehouder meegeven dat dit jaarplan dus niet alleen om jeugd en jongvolwassenen moet gaan. Want juist onder ouderen is probleemgebruik een steeds groter probleem aan het worden. Het is een probleem dat binnen alle leeftijdsgroepen zit, waardoor de titel ‘Jaarplan verslavingszorg jeugd en jongvolwassenen gemeente Doetinchem 2017’ eigenlijk niet gepast is. Wij hopen dan ook dat de portefeuillehouder kan toezeggen dat dit jaarplan zich dus niet beperkt tot slechts een klein deel van de samenleving die hiermee te maken heeft.

De PvdA staat er volledig achter dat we in dit jaarplan niet alleen vaststellen hoe we omgaan met de risico’s van drugs, maar ook van andere risico’s zoals gokken en het overmatig gebruik van sociale media.

Bedankt voor uw aandacht.

Govert-Jan Pontier

Govert-Jan Pontier

Govert-Jan Pontier is sinds 2014 voor de PvdA lid van de Doetinchemse gemeenteraad. Hij heeft zich voor 2018 kandidaat gesteld. Na mijn ervaring bij de jongerenraad, de Nachtburgemeester en het realiseren van het jongerencentrum, wil ik nu vanuit de raad de jongeren vertegenwoordigen. De raad bestaat voor het grootste gedeelte uit mensen die de 20

Meer over Govert-Jan Pontier