Door Marianne Kock op 18 mei 2017

Jeugdzorg

Volgens een artikel in NRC-Handelsblad van 17 mei jl worden in veel gemeentes de zogeheten Treek norm in de jeugdzorg overschreden. Dat betekent dat jongeren langer dan 4 weken moeten wachten op geestelijke gezondheidszorg. (termijn tussen verwijzing en intake). Er is bij veel gemeentes zelfs sprake van een ruime overschrijding, dat wil zeggen maanden wachttijd.

Wij hebben het College dan ook de volgende vragen gesteld:

* Wat is de wachttijd in Doetinchem?
* Ziet Doetinchem er op toe dat de Treek norm wordt gehaald?
* Zo niet, is Doetinchem van plan hierin verandering aan te brengen?

Artikel NRC-Handelsblad

Marianne Kock en Ercan Kocyigit zijn woordvoerders Zorg.

 

Marianne Kock

Marianne Kock

Marianne Kock is sinds 2010 voor de PvdA lid van de Doetinchemse gemeenteraad. Ik ben niet geboren, maar wel getogen in Doetinchem. Via de Ds. Van Dijkschool en het Ulenhofcollege ben ik in Breda beland op de NHTV. Na mijn studie ben ik weer in Doetinchem terug gekomen en heb hier altijd met veel plezier

Meer over Marianne Kock