Anoniem solliciteren zodat iedereen gelijke kansen op een baan en stageplek heeft.

Door Ercan Kocyigit op 4 maart 2018

Vanaf 2010 zit ik voor de PvdA in de raad. Daarnaast ben ik werkzaam als operations engineer bij de Rabobank te Utrecht. Naast deze functies zet ik mij sinds jaar en dag in tegen raciale en sociale ongelijkheid. Een politiek betrokken en maatschappelijk geëngageerde volksvertegenwoordiger die uitgaat van de kernwaarden van de sociaaldemocratie. Kernwaarden die bij mij hoog in het vaandel staan.

Taal

In een tijd van toenemende tegenstellingen ga ik me sterk maken voor het gemeenschapsdenken. Het bevorderen van de saamhorigheid in de wijken via concrete ideeën. Het bevorderen van de kennis van de Nederlandse taal door taalcursussen gericht in te zetten. Het transparant maken van de Nederlandse cultuur voor onze nieuwkomers in de gemeente.

Discriminatie op de arbeidsmarkt

De taak van de (lokale) overheid is om te zorgen voor haar burgers en niet om barricades op te werpen voor de zwakkeren in de samenleving. De mouwen opstropen waar het kan, maar empathie tonen voor mensen die de eindjes aan elkaar moeten knopen. Een actieve overheid die de strijd aangaat tegen ongelijkheid. Werklozen bestaan niet, werkzoekenden wel.

Mijn speerpunt is het creëren van inclusiviteit in onze gemeente. Een iedere inwoner van de gemeente Doetinchem moet zich ten allen tijde onderdeel kunnen voelen van onze mooie gemeente. Dat betekent dat ik me ga inzetten tegen discriminatie op de arbeidsmarkt.

Voorbeeldrol

Om te beginnen bij gemeente Doetinchem. De gemeente moet zelf het goede voorbeeld geven en anoniem solliciteren mogelijk maken. En daarnaast als werkgever een goede afspiegeling van Doetinchemse samenleving zijn.

Uitzendbureaus en bedrijven moeten zich bewust zijn van de inclusieve samenleving en het gelijkheidsbeginsel dat verankerd is in onze Grondwet. Uitsluiting op de arbeidsmarkt vanwege je culturele, religieuze achtergrond ofwel je geslacht, leeftijd en geaardheid dient hard aangepakt te worden. Uitzendbureaus dienen bij het selecteren op een van deze gronden verplicht op cursus gestuurd te worden of in uiterste gevallen sancties opgelegd krijgen. Een cultuur van uitsluiting begint immers bij de baas. Wiens brood je eet diens woord je spreekt.

Voor het realiseren van deze rechtvaardige, inclusieve en humane doelen, stem 21 maart op PvdA.

Radiofragment anoniem solliciteren

Ercan Kocyigit

Ercan Kocyigit

Ercan Kocyigit is sinds 2010 voor de PvdA lid van de Doetinchemse gemeenteraad. Of je nou in Nederland geboren bent of dat je nieuw bent in Nederland. Niet je afkomst telt. Je toekomst telt. In Doetinchem wonen veel mensen met een niet-Nederlandse achtergrond. Veel van deze nieuwkomers hebben hun plek gevonden en doen als betrokken

Meer over Ercan Kocyigit