Arbeidsgehandicapten onzichtbaar

Door René Isselman op 22 februari 2019

Wim van de Graaf is al meer dan 20 jaar actief voor de WAO-club Achterhoek. Deze club bestaat nu 40 jaar. In de jaren 70 van de vorige eeuw na de teloorgang van de Twentse en Achterhoekse textielindustrie kwamen veel arbeiders in de WAO terecht. Het was voor de bedrijven en de overheid de makkelijkste en goedkoopste oplossing. De Provinciale overheid richtte in Gelderland meerdere WAO-clubs op, waarvan die in Gaanderen als enige nu nog bestaat.

Er zijn in de WAO-club van Gaanderen meerdere activiteiten, zoals 3 middagen dagbesteding, lotgenotengroep en spreekuur waar mensen met een arbeidsbeperking terecht kunnen voor deskundig advies over de financiële, fiscale, sociale en juridische gevolgen van arbeidsongeschiktheid.

In Nederland zijn 810.000 mensen (plus huisgenoten) blijvend aangewezen op een WAO, WIA of Wajong uitkering. In Doetinchem zijn dit ongeveer 8000 mensen. Dit zijn meer mensen dan die WW en Bijstandsuitkeringen ontvangen. Met het verhogen van de leeftijd voor pensioen neemt deze groep de laatste jaren toe. De verschillende instanties zoals Buurtplein, Laborijn en Sociale Zaken bemoeien zich niet met deze mensen. Er is ook geen actief beleid voor deze grote groep mensen. Als er hulp of vragen komen worden deze mensen doorverwezen naar de WAO-club. Wim heeft zo’n 350 gesprekken per jaar en hiervan zijn ongeveer 170 doorverwijzingen.

Eigenlijk een taak voor de gemeentelijke overheid vindt Wim. Daarom was hij graag bereid om op uitnodiging van de PvdA Doetinchem om in het Rode Kafé hierover wat te vertellen. Dit was niet vrijblijvend. Hij verwacht dat de aanwezigen en met name de raadsleden actie gaan ondernemen om een actief beleid ten aanzien van deze grote groep arbeidsgehandicapten via de gemeenteraad in gang te gaan zetten. Marianne Kock, raadslid PvdA, gaf aan hier haar best voor te gaan doen.

Kees van den Hoek uit de gemeente Oost-Gelre was deze avond aanwezig om zich te laten informeren. Hij is als actief lid van de PvdA regelmatig betrokken bij advieswerk. Een klein familiebedrijf in zijn omgeving heeft hem hiervoor recent nog benaderd. De ingewikkeldheid voor zowel de werkgever, als de werknemer en de bureaucratische rompslomp beletten hem hierbij niet. Hij heeft deze avond wel het een en ander opgestoken en gaat nu uitzoeken hoe de Sociale Dienst Oost Achterhoek omgaat met deze groep van arbeidsgehandicapten in zijn gemeente.

René Isselman

René Isselman

René is sinds 2010 campagnecoördinator. Verder is René de motor achter het Rode Kafé en veel andere activiteiten. Inzetten voor mensen die vaak niet in staat zijn zichzelf staande te houden in onze steeds moeilijker wordende maatschappij. Vaak merkte ik dan dat deze mensen op een bepaalde, maar bepaald niet prettige manier, door diezelfde samenleving

Meer over René Isselman